Avoinna tänään 10:00–20:00

Kaupunginarkisto ja kirjaamo

Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat joihin viranhaltija antaa vastauksen.

Kirjaamo antaa asiakaspalveluna tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.
Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, virkakuulutukset, virkahakemukset sekä vastauskirjeet.

Kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo(at)espoo.fi on kaupungin virallinen sähköpostiosoite.

Kirjaamoon voi jättää postia myös sen ollessa suljettuna. Entressen kolmannessa kerroksessa hissien luona on kirjaamon postilaatikko. Postilaatikkoon jätetty posti kirjataan saapuneeksi tyhjennyshetkellä.

Kaupunginarkistossa säilytetään Espoon kaupungin arkistoja sekä yksityisarkistoja. Kaupunginarkiston yhteystiedot

Julkisia asiakirjoja saa nähtäväksi ja tutkittavaksi kaupunginarkiston tiloissa. Kaupunginarkiston asiakirjoista saa tarvittaessa otteita ja jäljennöksiä. Salaisten asiakirjojen antamisessa toimimme julkisuuslain mukaisesti. Tiedonsaantioikeus varmistetaan.

Tietopalvelupyynnöt on toimitettava hyvissä ajoin.