Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Kiinteistö Oy Espoon Entresse
c/o CBRE Finland Oy
Arkadiankatu 4-6, 00100
Y-tunnus 2076970-6

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ

Sähköpostiosoite:
elin a.kuittinen(a)cbre.com

3. REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Entresse -asiakastietokanta

4. REKISTERIN /HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään kauppakeskuksen verkkopalvelun kautta lähetettäviin sähköposti,uutiskirje ja/tai tekstiviesti (mobiilipalvelut) markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

5. REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Kauppakeskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet kuluttaja-asiakkaat ja keskuksen vuokralaiset.

6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Kauppakeskuksen verkkosivuille rekisteröityneen käyttäjän tiedot:
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, puhelinnumero, sukupuoli, syntymävuosi, kiinnostuksen kohteet ja kauppakeskukset.
Markkinointitiedot:
Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinointikirjeistä

7. TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan rekisteröityneeltä käyttäjältä, kun hän rekisteröityy verkkosivujen käyttäjäksi.

8. SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Kiinteistö Oy Espoon Entressen ulkopuolelle.

9. OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tilaajatietokantaan.
Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava
kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.
Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

10. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

11. REKISTERIN SUOJAUS
Manuaalinen aineisto:
Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
ATK:lle tallennetut tiedot:
Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle.
ATK -pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.
Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.
Rekisteriä käytetään kauppakeskuksen verkkopalvelun kautta lähetettäviin sähköposti, uutiskirje ja/tai tekstiviesti (mobiilipalvelut) markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.